ნინო დავითაძე

• მოხალისე ჟურნალისტი

მარიამ ესიავა

• მოხალისე ჟურნალისტი

ნინო საგანელიძე

• მოხალისე ჟურნალისტი

ნინო ვარნაზიშვილი

• მოხალისე ჟურნალისტი

ლუკა იაშვილი

• მოხალისე ჟურნალისტი

თინათინ ბიბილეიშვილი

• მოხალისე ჟურნალისტი