რეინკარნაცია

07 Aug 2019 Radio Helping Hand

რეინკარნაცია ნიშნავს ადამიანის ფიზიკური სიკვდილის შემდგომ სულის სხვა ადამიანში გადასახლებას. რეინკარნაციის ცნება 3000 წლის წინ წარმოიშვა. ის წარმოიქმნა სხვადასხვა ტერიტორიაზე და დროთა განმავლობაში სხვადასხვა კულტურაში გავრცელდა. დღესდღე

დიალექტის როლი ქართულ ენაში ანუ ‘’ენას გიწუნებ ფშაველო...’’

07 Aug 2019 Radio Helping Hand

დიალექტი არის ამა თუ იმ ენის მეტყველებრივი ნაირსახეობა გავრცელებული გარკვეულ ტერიტორიაზე ან ეთნიკურ, სოციალურ, პროფესიულ თუ ასაკობრივ ჯგუფში. ენა დროთა განმავლობაში იცვლება და სწორედ, ეს ეთნიკუ-კულტურული დიალექტები ხდება საფუძველი სალიტერატ

რაზე ვიფიქროთ უძილობისას, როცა ცხვრების დათვლა არ შველის.

07 Aug 2019 Radio Helping Hand

ოდესმე გიფიქრიათ, რა კავშირი აქვს ერთმანეთთან პიროვნული დამოუკიდებლობისაკენ სწრაფვასა და საზოგადოებასთან ზნეობრივ შეთანხმებას? ნუთუ პირველი ჩენი თვითმიზანია, მეორე კი გვაფერხებს ამ მიზნის მიღწევაში? მართლაც, ერთი შეხედვით ეს ორი ცნება ვ

სოციალური მედია ჩვენ რეალობაში

07 Jun 2019 Radio Helping Hand

ჩვენ ვცხოვრობთ იმ დროში, სადაც ინფორმაციის მისაღებად, მხოლოდ ღილაკზე ერთი თითის დაჭერაა საჭირო. სოციალური მედია ერთ-ერთი უდიდესი ელემენტია ჩვენს ცხოვრებაში, რომლის იგნორირებაც არ შეგვიძლია. ის არის ვებსაიტების, აპლიკაციების და სხვა პლატფორმ