ადამიანის უფლებები

31 May 2019 Radio Helping Hand

ადამიანის უფლებებს რთული, მრავალსაუკინოვანი ისტორია აქვს. როგორც ვიცით, საუკუნეების განმავლობაში ფერადკანიანებს მონებად ყიდდნენ თეთრკანიანები, ამუშავებდნენ ძალიან მძიმე სამუშაოებზე და შავკანიანებს, ფაქტობრივად, საერთოდ არ ჰქონდათ უფლებე

თავისუფლება

31 May 2019 Radio Helping Hand

,,ჩვენი თავისუფლება იწყება იქ, სადაც მთავრდება სხვისი თავისუფლება’’ თავისუფლებისკენ მიისწრაფვის ყველა, განსაკუთებით კი თინეიჯერები. მათთვის თავისუფლება ერთერთი უმთავრესი რამაა ცხოვრებაში. თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ა

გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები

31 May 2019 Radio Helping Hand

გენდერული თანასწორობა გულისხმობს ორივე სქესის თანაბარ წარმოჩენას, უფლებამოსილებას, პასუხისმგებლობას და თანასწორ მონაწილეობას პირადი და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. გენდერული თანასწორობა უპირველეს ყოვლისა ადამიანის უფლებაა. ისევე

ბულინგი - პრობლემა, რომელზეც არ დაობენ

31 May 2019 Radio Helping Hand

მთელ მსოფლიოში ერთერთი უდიდესი პრობლემაა ძალადობის, დაცინვის ან, ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, ,,ბულინგის" პრობლემა. ხშირად ვრცელდება ამბები იმის შესახებ, რომ ვიღაც გახდა ჩაგვრის მსხვერპლი. ჩნდება კითხვა - რატომ ხდება ეს? და, რა თქმა უნდა, ყველ