ქსენოფობია vs დემოკრატია

21 May 2019 Radio Helping Hand

სიტყვა ქსენოფობია ბერძნულიდან მომდინარეობს და უცხოს ან უჩვეულოს მიმართ შიშს ნიშნავს. ის ასევე განიმარტება, როგორც განსხვავებული ეთნოსის ირაციონალური შიში და მიუღებლობა.აი, საქართველოში კი მას პატრიოტიზმს ეძახიან. ამ დროსდემოკრატიული წყობის

თანაბარი შესაძლებლობა თუ – თანაბარი შედეგი? სოციალური დაწინაურება და გართობის უფლება

20 Apr 2019 Radio Helping Hand

სოციალური მობილობის, ე.ი საზოგადოების 1 სოციალურ–ეკონომიკურ–ფინანსური ფენიდან სხვაში გადასვლა, განსაკუთრებით კი წინსვლის/გაუმჯობესების მიმართულებით უფრო შესაძლებელი ხდება რიგითი ახალგაზრდებისთვის გარდამავალ პოლიტიკურ პერიოდებში

თანაბარი შესაძლებლობა თუ – თანაბარი შედეგი? რიგითი ახალგაზრდასთვის არსებული წინსვლის შანსები

20 Apr 2019 Radio Helping Hand

ამერიკაში მასპინძლებთან რომ ვმსჯელობდით სახელმწიფოს როლზე, ადამიანის ცხოვრებაში მისი ჩარევის მიზანშეწონილ ხარისხზე, (მაგალითად რამდენად მიზანშეწონილია, სახელმწიფო მიწყვიტავდეს, ლამაზია თუ არა ტალავერი, რომლის ამოყვანაც მინდა სახლის სახურავზ

ტოლჩაგვრა, ანუ ბულინგი

20 Apr 2019 Radio Helping Hand

თანატოლთა მიერი ჩაგვრა/ბულინგი არის ძალადობის ერთ–ერთი მძიმე ფორმა. იმ დროს ხდება, როცა ბავშვობიდან ზრდასრულობისკენ მიმავალი ადამიანი იწყებს ავტორიტეტების ოჯახს გარეთ ძიებას, თანატოლთა შორის. იმათ შორის, ვინც ინტუიტიურად იცის, რომ მას