ჰორიზონტს მიღმა

04 May 2017 Radio Helping Hand

ესმა გუმბერიძესთან ერთად სტუმრები საუბრობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებსა და ბარიერებზე და არამხოლოდ!..